2012.07.03.
16:40

Lejegyezte: erdelyik

Ja, hogy eddig is a Kormány döntött?

Már fél napja azon rugózik a netes sajtó, hogy egy új kormányrendelet egy kormánybizottságra bízta annak eldöntését, hogy ki nyerheti az uniós pénzeket. Ha leporoljuk a hírről a sok-sok csúsztatást, akkor kiderül, hogy eddig is így volt!

Azt írja az Index, hogy "Kézi vezérléssel osztják majd az uniós pénzeket". A cím sommás és nyilván nem a szerző barátságáról (és a korrekt tájékoztatásról) biztosítja a Kormányt. Még az is lehet, hogy a szerző tudja, lényegileg semmi sem változott! Ha nem tudja, akkor meg biztosan a meleg rovására lehet írni azt, ami kijött a tollából.

Az Új Széchenyi Terv (leánynevén Új Magyarország Fejlesztési Terv) szabályai kezdettől három pályázati szintet különböztettek meg. Alapesetben a pályázatokról a közreműködő szervezet dönt és bonyolítja a szerződéskötéstől a kifizetésekig a folyamatot.

Más volt eddig is az eljárásrend a kiemelt projektek esetében. Az SFF Pályázatfigyelő tudástárában ezt olvashatjuk a kiemelt projektekről: "A stratégiai fontosságú fejlesztési, beruházási elképzelésekről a kormány nem pályázatok útján, hanem az adott fejlesztés fontosságát, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) céljaihoz való illeszkedését mérlegelve egyedileg dönt." Itt valóban egyedi pályázatokról van szó. Tételezzük fel, hogy kiírnak egy kiemelt pályázatot a vasúti jelzőberendezések korszerűsítésére, amelyen egyetlen szervezet nyújthat be pályázatot: a MÁV. Hogy a pályázat kiírásáig hogyan jut el egy projekt, az külön cikket érdemelne, de ez eddig is így volt. Annyi változott, hogy most a folyamat felgyorsítása miatt egy kormánybizottság fog dönteni, amelynek a feje a kormányfő. És ez verte ki nyilvánvalóan a biztosítékot az indexes kollégánál. Eddig a kormány, ezután egy kormánybizottság dönt - de mindkettőnek ugyanaz az ember a vezetője. És ugye senki sem gondolja azt komolyan, hogy majd Orbán Viktor tárgyalja le a létező összes körülményt a projektgazdákkal? Eddig sem ő tette ezt, hanem az ágazati minisztériumok készítették elő ezeket a pályázatokat, majd a kormány szavazott.

Majd elfeledtem a harmadik kört. A tizenmilliárdos nagyprojektek esetében a kormány javaslatára az Unió dönt. Ismerünk ilyen nagyprojektet? A budapesti metróhoz egyértelműen politikai okokból adta a támogatását a budapesti kormány, az Unió pedig elfogadta. Hogy a projekt megvalósíthatósága köszönőviszonyban sem volt a valósággal, az nem zavarta az akkor döntéshozókat. Ha az Unió most fogná és megemberelné magát, akkor egy szót sem szólhatnánk, ha a projekt finanszírozását leállítanák! Költői a kérdés, hogy vajon ki lenne azért a felelős?

Forrás: http://www.sff.hu/13618.hir.Ja_hogy_eddig_is_a_Kormany_dontott

Szólj hozzá!

2012.01.02.
07:02

Lejegyezte: erdelyik

Felgyorsultak az európai uniós támogatások kifizetései

Az intézményrendszer hatékony munkájának köszönhetően jelentősen felgyorsultak az európai uniós fejlesztési támogatások kifizetései, és számottevően emelkedtek az uniótól beérkező források is - nyilatkozta Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) elnöke az MTI-nek.

Tovább is van

Szólj hozzá!

2011.02.14.
10:57

Lejegyezte: erdelyik

Új KEOP pályázatok a zöldgazdaság minden szegletének

Február 10-én megjelentek az Új Széchenyi Terv keretében a zöldgazdaság számára kiírt pályázatok. Természetesen nem csupám, illetve elsősorban nem gazdasági szervezetek pályázhatnak. Kiváló pályázati lehetőségek ezek a civil szektor, az oktatási intézmények, vagy a közhivatalok, önkormányzatok számára.

A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése (KEOP-2.3.0/11)
Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-2011-4.2.0-A)
Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítése és projektfejlesztése (KEOP-2011-4.7.0)
Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés (KEOP-2011-4.4.0)
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-2011-4.2.0/B)
Távhő-szektor energetikai korszerűsítése (KEOP-2011-5.4.0.)
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2011-4.9.0)
A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése (KEOP-2.3.0/B/11)
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (KEOP-6.1.0/A/09-11)
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (KEOP-6.1.0/B/09-11)
Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek (KEOP-6.2.0/A/09-11)
Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek (KEOP-6.2.0/B/09-11)
Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban - E-környezetvédelem (KEOP–6.3.0/09-11)

Szólj hozzá!

Címkék: keop

2011.02.14.
10:46

Lejegyezte: erdelyik

Együttműködés és klaszterek

A konstrukció célja, hogy előmozdítsa:
- Vállalkozások közötti együttműködések, valamint a vállalkozások más vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel, helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek létrehozását, illetve fejlesztését. Ezen belül különösen fontos, hogy lehetőséget biztosítson a regionális stratégiákban, operatív programokban, ill. az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) megfogalmazott kulcságazatokban működő vállalati együttműködések és klaszterek versenyképességének növelésére.
- A hálózatos és a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek létrehozását a támogatott projektek keretében.

- Közös beruházások megvalósulását, amelyek növelik az együttműködések és a klaszter tagjainak versenyképességét.
- Az innováció orientált fejlesztések és együttműködések létrejöttét.

Részcélok
- Vállalati együttműködés – legalább 3 mikro- vagy kisvállalkozás közös beruházásának támogatása
- Induló klaszterek menedzsmentjéhez kapcsolódó tevékenységek támogatása
- Fejlődő klaszterek komplex projektjeinek támogatása

Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl

Szólj hozzá!

Címkék: kmop klaszter ddop émop nydop daop éaop kdop vállalati együttműködés

2011.02.14.
10:40

Lejegyezte: erdelyik

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Támogatás célja

- A szükségletekhez igazodó, a progresszivitási szintnek megfelelő orvosi rehabilitációs ellátások fejlesztése, beleértve a pszichiátriai, illetve addiktológiai, gondozást és a tüdőgondozói hátterű rehabilitációt;
- Az aktív, illetve rehabilitációs fekvőbeteg-ellátást kiváltó ambuláns járóbeteg, valamint nappali rehabilitációs ellátások fejlesztése a lakosságközeli szakellátás bővítése érdekében;
- Korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület) a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, ezzel együtt a munkafeltételek javítása;

Folyamatos és rugalmas ellátást biztosító optimális kapacitású, költség-hatékony integrált rendszerek összehangolt hálózatának kialakítása, különböző progresszivitási szintek között vertikális, az azonos progresszivitási szintű társszakmák között, ellátási területhez igazodó horizontális együttműködések létrehozása, a regionális ellátó rendszer megerősítése.
- A rehabilitációs tevékenységhez szükséges magas szintű, elvárt személyi feltételek biztosítása érdekében a fejlesztéssel érintett szolgáltató intézményen belül a képzés feltételeinek kialakítása, fejlesztése.
- A rehabilitációs betegoktatás és pszichoedukáció előmozdítása a rehabilitációs szakmai programokhoz kapcsolódó szakmai fejlesztések megvalósításával.

DAOP
DDOP
ÉAOP
ÉMOP
KDOP
NYDOP

Szólj hozzá!

Címkék: ddop émop nydop daop éaop kdop rehabilitációs szolgáltatás

2011.02.13.
20:27

Lejegyezte: erdelyik

Foglalkoztatás és technológia fejlesztés

Ha munka van, minden van. Ha munka nincs, semmi sincs. Ezért az Új Széchenyi Terv célja a magyar gazdaság és a vállalkozások fejlesztése egy növekedésre épülő gazdaságpolitika megteremtésével, közvetlenül elősegítve a foglalkoztatás kiugró növekedését Magyarországon.

A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére.

A támogatást igényelni lehet új munkavállalók foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, információs technológia- fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

Komplex technológiai fejlesztés ls foglalkoztatás támogatása (GOP-2011-2.1.3)

Szólj hozzá!

Címkék: foglalkoztatás technológiai fejlesztés

2011.02.13.
09:17

Lejegyezte: erdelyik

Mikrovállalkozások fejlesztése minden régióban

Büszkék vagyunk azokra a kisvállalkozásokra, amelyek szerte az országban erőn felüli teljesítménnyel, töretlen optimizmussal és tenni akarással dolgoztak meg az előrelépés lehetőségéért az elmúlt időszakban. E vállalkozásoknak fokozott figyelemre van szükségük, hiszen ha minden mikrovállalkozás csak egy új embernek adna munkát a jövőben, az már önmagában százezres nagyságrendben csökkentené a munkanélküliek számát.

Ezen pályázatunk kettős segítséget nyújt a mikrovállalkozások számára. Megteremti a lehetőségét annak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg. A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik össze, amelyek összesen meghatározzák a pályázati projektértéket.

Jelen pályázati kiírás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív pályázati döntés, amennyiben a pályázó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a visszatérítendő támogatás (hitel) megszerzésére jogosultságot szerez.

A kombinált támogatás keretében nyújtott hitelek egyéb paramétereiről a Közvetítő ad tájékoztatást.

Mikrovállalkozások fejlesztése (konvergencia régiók)
Mikrovállalkozások fejlesztése (Közép-Magyarország)

Szólj hozzá!

Címkék: fejlesztés kmop mikrovállalkozás

2011.02.12.
14:07

Lejegyezte: erdelyik

Kisvállalkozások komplex technológia-fejlesztése

Magyarország gazdasági életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében kulcsszerepet töltenek be a kisvállalatok. Kiemelt jelentőségű ezért, hogy ezen gazdasági társaságoknak technológiailag fejlett hátterük legyen. Piacképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon lévő nagyobb versenytársaikkal.

Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

Konvergencia régiók (GOP)
Közép-Magyarország (KMOP)

Szólj hozzá!

Címkék: gop kmop kisvállalkozás középvállalkozás mikrovállalkozás technológia fejlesztés

2011.02.12.
13:43

Lejegyezte: erdelyik

Kisvállalkozások innovációjának támogatása

A kis ötletekben is nagy lehetőség, nagy erő rejlik, a kis- és közepes vállalkozók számára itt az alkalom, hogy ehhez támogatást is nyerjenek. Magyarországon sok vállalkozás végez az üzletszerű tevékenységéhez kapcsolódóan vagy amellett termékfejlesztést.

Az Új Széchenyi Terv e pályázata segítséget nyújt az innovációs eredmények hasznosításában, új megoldások meghonosításában.

A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására.

Konvergencia régiók (GOP)
Közép-Magyarország (KMOP)

Szólj hozzá!

Címkék: innováció gop kmop kisvállalkozás középvállalkozás mikrovállalkozás

2011.02.12.
13:24

Lejegyezte: erdelyik

Turisztikai desztinációk fejlesztése

A Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakítása a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia egyik pillére. A TDM rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal történő ellátásának biztosítása.

A TDM szervezetek három szintje kell, hogy egymásra épüljön: helyi, térségi és regionális.

Míg a helyi szervezetek a helyi turisztikai szereplők együttműködésére épülnek, a felsőbb szintek elsősorban az alatta levő szint TDM szervezeteinek együttműködéséből állnak össze.

A TDM feladatok teljes struktúrán belüli, szintek közötti megosztása a hatékonyságra és az adott szervezeti szinten történő optimális ellátásra tekintettel (méretgazdaságosság, szakmai ismertek stb.) áll össze.

A pályázat célja egyrészt a TDM szervezetek kialakítása, fejlesztése, működési feltételeinek megteremtése, másrészt a szervezetek által ellátandó TDM szakmai feladatok támogatása.

A pályázat eredményeként olyan szervezetek jönnek létre, amelyek összefogják a desztináció turizmusban érdekelt szereplőit, illetve komplex tevékenységükkel egyaránt elősegítik a helyben élők életminőségének javítását és a turisták pozitív élményeinek kialakítását.

Jelen pályázati kiírás a helyi és a térségi TDM szervezetek fejlesztését támogatja.

Helyi TDM szervezetek esetén a kiírás támogatja, hogy a helyi TDM szervezetek az alábbi célokat valósítsák meg:
- a turisták igényeihez alkalmazkodó fejlesztési irányok meghatározása és azok megvalósítása.
- a turisták számára releváns információk gyűjtése, szolgáltatása.
- Szervezet, ill. szolgáltatásfejlesztés keretében a turizmusban érdekelt vállalkozásokkal, szolgáltatókkal való együttműködések megvalósítása.
- A desztináció turistákkal való megismertetése érdekében (koordinált) marketing tevékenység megvalósítása.
- A desztináció turistabarát jellegének erősítése érdekében szemléletformálás, a desztináció szolgáltatói számára oktatások, képzések megvalósítása.

A térségi TDM szervezetek a TDM struktúra következő lépcsőjét alkotják. Térségi szervezet a regisztrált helyi TDM szervezetek együttműködésével jön létre. Térségi TDM szervezetet legalább két regisztrált helyi TDM szervezet hozhat létre, illetve regisztrált helyi TDM szervezettel együttműködő, ugyanazon térségi desztináció területén működő, egyéb helyi turisztikai szervezetek közösen hozhatják azt létre. A térségi desztináció területi kiterjedését minden esetben a komplex tájegységi kínálatra tekintettel kell meghatározni. (A térségi TDM szervezet definícióját az F3. Fogalomjegyzék tartalmazza.)

Térségi TDM szervezetek esetén a kiírás támogatja, hogy a térségi TDM szervezetek az alábbi célokat valósítsák meg:
- a desztináció belföldi piacra vitelének elősegítése,
- a helyi szervezetek tevékenységének összehangolása,
- a desztináció egyedi kínálati profiljának kialakítása,
- a helyi TDM szervezeteken keresztül beérkezett információk elemzése,
- tevékenysége eredményességének folyamatos vizsgálata.

DAOP-2.1.3-11
DDOP-2.1.3/B-11, DDOP-2.1.3/C-11
ÉAOP-2.1.3-11
ÉMOP-2.3.1-11

KDOP-2.2.1/A-11, KDOP-2.2.1/D-11
KMOP-3.1.2/C-11
NYDOP-2.3.1/A-11, NYDOP-2.3.1/B-11

Szólj hozzá!

Címkék: kmop ddop émop nydop daop éaop kdop turisztikai desztináció